Behandlinger

  • Zoneterapi
  • Bars-Behandling
  • Akupressur
  • Gua sha

Zoneterapi

Behandlingen med zoneterapi nedsætter spændinger og stimulerer kredsløbet. Ophobede affaldsstoffer frigøres, og der sker en stimulering af energistrømmen i kroppen, hvorfor zoneterapi kan virke både meget rensende og afslappende. Zoneterapi er en refleksterapi, der i sin grundform går ud på at trykpåvirke bestemte zoner under og oven på fødderne der modsvarer bestemte organer og kropsarealer, hvorved en normalisende og afbalancerende effekt vil opstå i kroppen.

Bars-Behandling

En bars-behandling arbejder med 32 punkter på vores hoved, som, når blive berørt, skaber en afslapning i både kroppen og i hovedet. Hvert af de 32 punkter repræsenterer et område i vores liv, f.eks. tristhed, glæde, penge, kontrol osv. Når punkterne berøres, og Bars aktiveres, er det, som om alle bekymringer og fastlåste synspunkter omkring det pågældende område giver slip. Du kan se dit liv fra en ny vinkel og får mulighed for at skabe den forandring, du måske altid har ønsket, men ikke formået at få til at ske.

Bars kan sammenlignes med en virus i en computer. Når Bars aktiveres, ødelægges alle de dårlige “programmer”. Gamle beslutninger, fastlåste meninger og negative historier, som man er vokset fra for længst, opløses og forsvinder. Den låste energi på pågældende område bliver sat fri. Man får simpelthen mere energi, mange oplever det som en følelse af større frihed og lethed.

Akupressur

5.000 års kinesisk visdom, der gør det muligt at leve uden gener. Akupunktur uden nåle. Akupressur har fælles oprindelse med akupunktur, da begge behandlingsformer er baseret på kroppens meridian punkter. Oprindelsen til akupressur tilskrives da også Kina og kan angiveligt dateres til Shang-dynastiet, omkring 1700 før vor tidsregning. Men i modsætning til akupunktur, så anvendes der ingen nåle, men derimod et kraftigt tryk med fingre på punkter i kroppens meridianer.

Gua sha

Gua Sha er en gammel behandlingsform, som stammer fra Kina og Østasien. Det kinesiske tegn Gua betyder skrabe og Sha betyder røde pletter. I behandlingen skrabes eller gnides huden med en glat sten af jade eller horn. Ved behandlingen ses røde – blålige pletter på huden, hvilket indikerer områder med stagnation. Behandlingens virkning er at opløse disse stagnationer og at skabe bedre cirkulation. Behandlingen er god til alle slags kroniske smerter samt ved spændinger i muskler og led og kan gives i kombination med Zoneterapi eller som en selvstændig behandling.